bù ga

Hiện tượng ô tô bị òa ga là gì

Hiện tượng ô tô bị òa ga là gì

Nếu ô tô sử dụng dây ga để điều khiển bướm ga thì hiện tượng òa ga lúc này sẽ