Mazda BT-50

Một vài mẫu xe bán tải dưới 700 triệu đồng

Một vài mẫu xe bán tải dưới 700 triệu đồng

Điểm nổi bật của Chevrolet Colorado còn được biểu hiện ở những trang bị trên xe như đền pha Halogen,