Nissan NP300 Navara

Một vài mẫu xe bán tải dưới 700 triệu đồng

Một vài mẫu xe bán tải dưới 700 triệu đồng

Điểm nổi bật của Chevrolet Colorado còn được biểu hiện ở những trang bị trên xe như đền pha Halogen,