phanh khẩn cấp

Kỹ thuật cần có khi phanh xe gấp

Kỹ thuật cần có khi phanh xe gấp

Để có thể hạn chế tới mức tối đa tình trạng xe trượt bánh thì việc mà lái xe cần