thông tin xe Ferrari GTC4 Lusso T

Sơ lược Ferrari GTC4 Lusso T

Sơ lược Ferrari GTC4 Lusso T

Về thiết kế, Ferrari GTC4 Lusso T cũng sở hữu kiểu dáng shooting brake. Bên trong có cấu trúc buồng